عنوان : بازدید
کد خبر : ۱۸۲۶۴
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ 
ساعت : ۱۶:۴۰:۲۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

در مورخه 95/11/09 واحد آموزش جهاد کشاورزی آرادان مورد بازدید آقای دکترقدرتی ریاست محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان با تفاق نماینده محترم موسسه آموزش عالی جهاد کشاورزی قرار گرفت


نمایش تعداد بازدیدها : 1143

بازگشت           چاپ چاپ          نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0